946 38 Radvaň nad Dunajom 108, Slovensko, Tel./fax: 0421 35 7787 425
Mobil: 0421 905 712 359, E-mail: jpapp@jpnaturalprodukt.sk, www.jpnaturalprodukt.sk

 

Potravinová výživa z obilných klíčkov

Prírodná pochúťka
 

Potravinová výživa z obilných klíčkov je naprosto prírodnou sladkou pochúťkou. Je vyrobená zo starostlivo preberaného a prepraného obilia s vysokou klíčivosťou. Obilné klíčeky sú dopestované vysokohigienickom prostredí v štyroch samostatne riadených pestovateľských kóljach, ktoré sú odložené kachličkami od spodu až po strop. U týchto klimatizovaných kóljach sú vytvorené špeciálne prostredia pre dopestovanie zdravých, otužilích klíčkov po tme. Obilné klíčky po dosiahnutí výšky 15-20 cm sú pripravené na ďalšie spracovanie /sušenie/.

Obilné klíčky sa sušia na kontinuálnej päťpásovej sušiarni šetrne, aby sa postrážili cenné vnútorné hodnoty. Tým pádom sušené sladkasté obilné klíčky ako polotovar /surovina/ sú pripravené pre ďalšiu výrobu.

Pri zostavování programu výroby sme sa vychádzali z filozofie spojenia príjemných chuťových vlastností a zdravotne prosperujúcich účinkov obilných klíčkov, ktoré sa čoraz viac dostávajú do pozornosti súčasného konzumenta. I keď výživné hodnoty obilných klíčkov sú už dávno známe, iba v posledných desiatich rokoch upútali pozornosť vedeckých pracovníkov v oblasti výskumu posilňovania imunitného systému ľudského organizmu. Nami vyrobená výživa z obilných klíčkov však nie je liekom, ale predovšetkým zdravou potravou, ktorá svojou chuťou upúta konzumentov. Technológia spracovania je bez umelých sladidiel a konzervačných prísad. Už v základnej forme sa vyznačuje vysokou výživnou hodnotou, ktorá sa môže individuálne upravovať podľa chuti konzumenta, najmä prírodnou cestou.