946 38 Radvaň nad Dunajom 108, Slovensko, Tel./fax: 0421 35 7787 425
Mobil: 0421 905 712 359, E-mail: jpapp@jpnaturalprodukt.sk, www.jpnaturalprodukt.sk

 

Suchá cibuľa


CENTURION, SETTON, STURON - sú určené na jarnú výsadbu obvikle zo sadzačky so zberom v auguste. Cibuľe sú okrúhle, peknej, žltej až bronzovej farby, veľmi vhodné na mechanizovaný zber a dlhé skladovanie, s obsahom sušiny približne 15%.
 

Výhody:

¨
pekný guľatý tvar
¨ vynikajúca aróma
¨ dobrá skladovateľnosť
¨ vysoká sušina
¨ vhodná na spracovanie - sušenie
¨ vhodná na mechanický zber