946 38 Radvaň nad Dunajom 108, Slovensko, Tel./fax: 0421 35 7787 425
Mobil: 0421 905 712 359, E-mail: jpapp@jpnaturalprodukt.sk, www.jpnaturalprodukt.sk
 

Profil firmy


Minulosť firmy siaha až k tridsiatym rokom minulého storočia, kedy sa už na tomto mieste intenzívne sušila koreninová paprika vo vybudovanej sušiarni s drevenou konštrukciou a strechou. Sušenie sa dialo naprosto prírodnou cestou. Na troch podlažiach boli navešané tzv. vence koreninovej papriky navlečené na šnúrach cez stopky porastu. Túto sušičku s drevenou konštrukciou asi po ôsmich rokoch prevádzky zvalila výchrica, a miesto nej bola začiatkom štyridsiatych rokov postavená nová sušiareň so železobetónovou konštrukciou s podobným systémom sušenia.

V roku 1976 bola konštruovaná a zabudovaná prvá sušička s riadeným systémom sušenia, kde zdrojom tepla na sušenie bolo hnedé uhlie. Týmto pádom nastal prelom v systéme sušenia. Mechanizáciou a následnou modernizáciou sa stále zvyšovala kapacita a sortiment sušených výrobkov. Začiatkom roka 1992 bola naša firma založená, následkom privatizácie konzervárne bývalého š.p. Novofruct NZ, cestou verejnej dražby, pričom sa úspešne postrážila i kontinuita výroby.

Hlavným cieľom v uplynulom období bolo úspešné rozvýjanie činnosti a modernizácia výroby. V roku 1996 bola zahájená poľnohospodárska prvovýroba cieľom zabezpečenia /dopestovania/ minima vlastných surovýn z vlastných zdrojov pre vlastné spracovanie /sušenie/. Ďalšie objemy surovín /zeleniny/ zabezpečujeme zmluvne od pestovaťeľov z regiónu.


Vďaka vynikajúcim klimatickým podmienkam a možnosti zavlažovania pomocou budovaného zavlažovacieho systému v našej oblasti dopestovaná zelenina vyniká svojou jedinečnou chuťou a arómou, tvoriac najdôležitejšiu surovinovú základňu pre naše výrobky.

späť na úvodnú stránku