946 38 Radvaň nad Dunajom 108, Slovensko, Tel./fax: 0421 35 7787 425
Mobil: 0421 905 712 359, E-mail: jpapp@jpnaturalprodukt.sk, www.jpnaturalprodukt.sk
 

Vitajte na našej webstránke!


Naša výrobná firma sa nachádza v oblasti podunajskej nížiny s krásnym výhľadom na rieku „Dunaj" /Ister/. Vďaka priaznivým klimatickým a pôdnym podmiekam sa stala táto krajina hlavným zdrojom pre zásobovanie Slovenska poľnohospodárskymi produktami hlavne so zeleninou a ovocím.
                                                                         podrobnejšie o našej firme >>


Našim aktuálnym cieľom je rozšíriť výroby racionálnych potravín a ekologických /„BIO
"/ produktov, a postupne presúvať ťažisko výroby na túto oblasť.

Naše služby:

Vykonávame sušenie zeleniny /cibule, koreňovej zeleniny, červenej papriky/ a liečivých rastlín. Sušenie sa uskutočňuje päťpásovou kontinuálnou sušičkou.


Našim heslom je:
Záruka a kvalita pre dôveru a spokojnosť našich zákazníkov.